De 20 weken echo

Bij een zwangerschapsduur tussen 18 en 20 weken vindt, indien door jullie gewenst, het Structureel Echoscopisch Onderzoek plaats. Dit echoscopisch onderzoek is bedoeld om te beoordelen of de organen van jullie kind op normale wijze zijn aangelegd.

Als er dichtbij in de familie aangeboren afwijkingen voorkomen is dat een reden om een extra gespecialiseerde echo te laten maken. De echo wordt dan gemaakt door een arts van een Academisch Ziekenhuis. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) heeft hiervoor ook een spreekuur in het MMC in Veldhoven.

 

Niet alle afwijkingen wordt herkend tijdens deze 20 weken Screenings Echo. Als het onderzoek een goede uitslag heeft, bestaat er dus altijd nog een kleine kans dat jullie kindje toch nog een afwijking blijkt te hebben, de echo geeft dus helaas geen garanties.

Als je niet vantevoren wilt weten of je kind een aangeboren afwijking heeft, dan doe je er verstandig aan om geen gebruik te maken van deze structurele echo.

Soms zorgt dit onderzoek ook voor onzekerheid, of er wordt vermoed dat er een afwijking aanwezig is die er later toch niet blijkt te zijn.

Als je gebruik maakt van deze echo, word je altijd volledig geïnformeerd over alle bevindingen. De uitslag van het echo-onderzoek krijgen jullie direct mondeling en wordt schriftelijk aan ons gestuurd. Als daar een reden voor is, wordt er aanvullend onderzoek gedaan in een Academisch Ziekenhuis om zo veel mogelijk zekerheid te krijgen over eventuele consequenties van afwijkingen die gezien zijn.

Het is vaak mogelijk het geslacht van je baby te bepalen tijdens deze echo, de voorspelling van het geslacht is in ongeveer 99% van de gevallen juist. Het waarschijnlijke geslacht wordt alleen aan je verteld als je er zelf om vraagt, deze informatie is alleen voor jullie bestemd en komt nooit op de uitslag te staan die wij ontvangen.

 

Meer informatie over deze echo en een keuzehulp is te vinden op de landelijke website over onderzoek van het ongeboren kind